Toimintasuunnitelma 2024

1. KERHON TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ JÄSENTENSÄ HENKISTÄ JA FYYSISTÄ HYVINVOINTIA.      KULUVANA TOIMINTAVUONNA  KERHO  PYRKII  ETSIMÄÄN HYVIÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA    ERILAISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI JA TOIMINNAN MONIPUOLISTAMISEKSI.            

2. Kokoukset  ja kuukausitapaamiset

Sääntömääräisten kokousten  lisäksi kerho kokoontuu joka kuukauden toisena keskiviikkona   klo 14.00, ellei toisin sovita.  Paikka tapauskohtaisesti.  Kokoontumisiin pyritään saamaan teema ja sen pohjalta luennoitsija/esiintyjä.  Toimikunta  kokoontuu tarpeen vaatiessa.      

3. Jäsenistö     

Kuluvan toimintakauden aikana tehostetaan jäsenhankintaa.  Jäseniä hankkineet  palkitaan.  Jäseniä 31.12.2020  yhteensä   30  kerhomaksun maksanutta   varsinaista   ja kannattajajäsentä .            

4           KOULUTUKSET      

Jäsenistölle  tarjotaan pieniä  infotilaisuuksia  kerhon   kokousten  yhteydessä asiantuntijaluentoina  jäsenten toivomusten mukaisesti .   Voidaan osallistua myös eläkeläisille suunnattuun  koulutukseen  esim. Kuntorannassa            

5         SISÄINEN TIEDOTTAMINEN      

Kerhon kotisivut sydansavonproseniorit.org  päivitetään ajankohtaisilla asioilla. Lisäksi tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia  ja  tekstiviestiä.   

Lähetetään kokousilmoitukset SinunSavossa ja  tarpeen mukaan muiden paikallislehtien seurapalstoille, jos mahdollista.     

Sääntömääräisten  kokousten kutsut lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä tai kirjeitse.  Paikallisia tiedotuskanavia voidaan käyttää tehostamaan tiedottamista.          

3         YHTEISTOIMINTA      

Pyritään yhteistoimintaan toimihenkilöyhdistysten  ja toisten seniorikerhojen  sekä eri yhdistysten   kanssa matkojen ja yhteisten tilaisuuksien muodossa.     

 Osallistutaan Senioriyhdistyksen kesätapahtumaan   ja vuosikokouksiin  mahdollisuuksien mukaan.      Tapaamiset kerran kuussa  ja kuukausiteemat

Kerhon toimikunta pidättää oikeudet  aikataulumuutoksiin  riippuen luennoitsijoiden  saatavuudesta  ja  virkistystarjonnasta.